Herbata i wycieczki

Read More

Głos JCG

Chcemy, aby nasi studenci byli na czele wszystkich naszych działań. Nasi uczniowie są pewnymi siebie wyrazicielami swoich opinii, widzą rzeczy z wyjątkowej perspektywy i mają fantastyczne pomysły na to, jak wszyscy możemy ulepszyć naszą szkołę i otaczający nas świat.

Zachęcamy wszystkich naszych młodych ludzi do pełnego uczestnictwa w życiu Kolegium. Aby to ułatwić, oferujemy wiele możliwości, dzięki którym ich głos będzie wyraźnie słyszalny. Poprzez JCG Voice, który jest nadzorowany przez Head Girl Team i Wicedyrektora, uczniowie wnoszą znaczący wkład w podejmowanie decyzji, rozwój i kierunek rozwoju Kolegium, aby poczuć prawdziwe poczucie przynależności do naszej społeczności.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista możliwości wyrażania opinii przez uczniów

 • Samorząd Uczniowski
 • Wydarzenia dla kobiet aspirujących
 • Grupy dyskusyjne
 • Zgromadzenia zmieniające perspektywy
 • Myśl na tydzień
 • Przyczynianie się do rozwoju Sieci Rad Uczniowskich w Jersey
 • Debata na stronie
 • ankiety studenckie (ankiety dotyczące przedmiotów, grup rocznych, poszczególnych tematów, ankieta roczna Kolegium)
 • Wycieczki po Kolegium dla nowych i przyszłych rodziców
 • Przedstawienia muzyczne i teatralne
 • Udział w rekrutacji nowych pracowników
 • Wpłaty na Życie JCG