Tea & Tours

Read More

Fundacja Możliwości zatrudnienia

Fundacja JCG prowadzi rekrutację pracowników opieki nad dziećmi oraz asystentów opieki nad dziećmi.

Little Leopards to nasza oferta opieki po szkole dla uczniów w JCP.

W Little Leopards mamy prostą wizję: stworzyć środowisko domowe, w którym dzieci będą aktywnie zaangażowane w szereg stymulujących i kreatywnych działań. Zajęcia te będą prowadzone przez nasz wykwalifikowany zespół.

Czy chcesz być częścią tego zespołu?

Opis stanowiska pracy znajduje się poniżej. Jeśli chcesz złożyć wniosek, wypełnij poniższy formularz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące roli, prosimy o e-mail [email protected].

Rekrutacja Kontakt: 

Philippa Healey
- 01534 607923
- [email protected]
- Fundacja JCG, Mont Millais, St Saviour, Jersey, JE2 7YB

Fundacja JCG ceni różnorodność i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia od wszystkich grup społecznych. Jesteśmy zobowiązani do ochrony i promowania dobra dzieci, w związku z czym wybrani kandydaci są poddawani badaniom przesiewowym, w tym kontroli DBS.