Herbata i wycieczki

Read More

Opłaty

The fees for Jersey College for Girls for the academic year September 2024 – August 2025 are £2,666 per term (£666.5 per month) and are subject to an annual review in the Spring Term. 

Fees are increased as required in September each year following consultation with the Board of Governors and the Government of Jersey. The Board of Governors endeavours to advise parents of the new fee at the end of Spring Term. 

JCG’s fees are paid a term in advance by monthly direct debit, commencing 1 June, 1 October and 1 February for the Autumn, Spring and Summer terms respectively.

All applications for entry, and continuing attendance, are subject to the ability of parents to meet the fees or meet the criteria for receiving financial assistance.

Zapewnienie miejsca dla córki w JCG

Po złożeniu oferty przez Kolegium należy wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 400 funtów, aby zabezpieczyć miejsce córki, która zostanie odliczona od opłat za pierwszy semestr.

Powiadomienie, które należy przekazać przed opuszczeniem szkoły przez ucznia

Jeśli uczeń ma zostać skreślony z listy uczniów, rodzice muszą powiadomić o tym fakcie na cały semestr, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za cały semestr. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.