Herbata i wycieczki

Read More

LAMDA Speech and Drama

Oprócz zajęć z dramatu w College'u, wydział dramatu JCG połączył się z Polyphony, aby zaoferować naukę LAMDA Speech and Drama. Uczniowie mogą zapisać się na te zajęcia bez względu na wcześniejsze doświadczenie i umiejętności. Polyphony jest częścią Fundacji JCG.

Jak będą przebiegać lekcje?

Lekcje w ciągu dnia szkolnego

 • A 30-minute shared lesson will be charged at £17 each per student. Fees will be reviewed each year and any proposed increases will be advised to you in the term prior to the increase. The number of lessons in each term may vary but should average over the year at around 10 per term. 
 • Materiały zostaną zapewnione, jednak ewentualne egzaminy będą płatne dodatkowo. Aktualny koszt egzaminów z mowy i dramy w pojedynkę i w duecie różni się w zależności od klasy i rodzaju egzaminu. 
 • LAMDA Speech and Drama will be taught by both Miss Stirk and Mrs Cordwell. Both are experienced and inspiring teachers who offer high quality, specialist lessons in the College. 
 • Przewiduje się, że lekcje będą prowadzone w parach, ale w liczbie nie większej niż 3 uczniów na lekcji. Np. jeśli jeden uczeń złoży wypowiedzenie z końcem semestru, wówczas pozostały uczeń otrzyma propozycję dołączenia do innej grupy w następnym semestrze. Jeśli nie ma dostępnej odpowiedniej grupy, można zaproponować lekcję indywidualną. Ostateczną decyzję o podziale na grupy podejmują nauczyciele dramy. 
 • Na początku semestru odbędą się sesje w dużych grupach, aby ocenić doświadczenie uczniów w zakresie mowy i dramy, co umożliwi nauczycielom ustalenie poziomu, na którym uczniowie będą przystępować do egzaminów. Podczas tych sesji zostaną również ustalone pary do LAMDA Speech and Drama. Pod koniec każdego semestru (lub w połowie semestru podczas pierwszego semestru zajęć) grupy zostaną zweryfikowane i mogą zostać wprowadzone zmiany, aby zapewnić, że uczniowie, którzy robią postępy w tym samym tempie, pozostaną w tej samej grupie. 
 • Lessons will be scheduled during different academic lessons throughout the school week. To avoid students missing part of the same academic lesson each week, lesson times and days will vary. Please note, it will not be possible to fix lessons during lunch or break. 
 • Once the pairings have been decided, the timetable will be uploaded on SOCs. Please note it is the student’s responsibility to check and ensure that it does not clash with another polyphony lesson. It will not be possible to fetch students from their lessons as this will impact on the other student’s lesson time. Please help your daughter to find a suitable way to remember her lessons. The venues for the lessons may vary and will be emailed to you and posted on the Notice board in the Music Department. 
 • Uczniowie powinni poinformować wychowawcę klasy na początku lekcji, jeśli muszą wyjść w jej trakcie. Jest to szczególnie ważne na lekcjach praktycznych, np. gotowania, wychowania fizycznego itp. 
 • Aby lekcja LAMDA rozpoczęła się punktualnie, uczniowie powinni opuścić zajęcia akademickie 5 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia lekcji LAMDA i wypisać się w sekretariacie szkoły głównej przed udaniem się na lekcję LAMDA. Po zakończeniu lekcji, studenci powinni udać się bezpośrednio do następnej klasy. 
 • Grades 6, 7 and 8 students are expected to read the full plays of the pieces they are performing, to have a full understanding for the theory section of their exam. If their isn't copies of the students chosen plays in the drama department then students/parents must purchase these themselves.


Zasady i warunki

 • Payment of the term’s lessons is required in advance via JC Shop. Lessons may not continue if the invoice is not paid. 
 • If a teacher is unable to attend a lesson the time will either be made up or a refund will be due to you.
 • If a student is unable to attend a lesson, no refund will be given. The exception to this would be if they are on an offsite JCG activity e.g. school trip. In such cases 7 days written notice will be required. This should be by email [email protected]
 • In the event of school closure due to inclement weather or other conditions beyond our control, a refund will not be given. 
 • Cancellation of tuition – All LAMDA students will be expected to commit to a full academic year (ie 3 terms).  In the event that a student wishes to stop, notice must be given by the half term prior to stopping. E.g. to stop at the end of the Autumn term, notice is required by October half term. Failure to do so will incur a charge equivalent to the following half term of tuition. Notice must be given by email to [email protected]
 •  LAMDA is not able to accommodate requests not to be withdrawn from certain curriculum lessons. 
 • Jeśli zapotrzebowanie przewyższy dostępność miejsc, zostanie utworzona lista oczekujących.