Herbata i wycieczki

Read More

Bezpieczeństwo dzieci

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkołach i uczelniach jest obowiązkiem każdego z nas (...), a nadrzędną wartością jest zawsze dobro dziecka.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w edukacji (CYPES, maj 2021).

Jedną z podstawowych wartości JCG jest przynależność; bycie bezpiecznym i poczucie bezpieczeństwa jest integralną częścią poczucia przynależności. To właśnie ten fundament bezpieczeństwa i przynależności pozwala uczniom dążyć do celu, poszukiwać i doskonalić się.